logga

Målgrupper

Kvinnor/barn som är utsatta för hedersrelaterat våld
När man kommer till vårt familjehem gäller den första tiden att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd- och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan/barnen ska kunna se konsekvenserna av våldet. Familjehemmen är specialiserade på denna målgrupp och får regelbunden handledning och vidareutbildning. 

Skyddat
boende
Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö. Vi vill hjälpa de berörda människor till ett liv som påminner om ett vanligt vardagsliv. Vi erbjuder kbt-terapi och stödsamtal under hela placeringstiden.

Barn och ungdomar i åldern 1-20 år med psykosocial och neuropsykatriskt problematik
Vi arbetar med barn och ungdomar med mycket komplex problematik, bland annat anknytningsproblematik, psykosociala problem, affektivproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Förälder/barn placering
Rehabiliterande familjeplacering för barnet och föräldern eller hela familjen. Familjeplacering passar för en förälder som är i behov av starkt stöd. I rehabiliterande familjeplacering stöder familjehemmet föräldern att sköta sitt eget barn och ger den placerade familjen en modell för vardagen och föräldrarskapet.


Mycket lidande kan förhindras med  välfungerande rutiner och bra omhändertagande av den som råkat illa ut. Har man fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är man också bättre rustad vid liknande tillfällen i framtiden.


KBT-Stugan har stor kompetens inom arbetet med ungdomar som har varit med om traumatiska upplevelser samt ungdomar som är självdestruktiva och utåtagerande.
Vi tar emot kvinnor/ barn som behöver skydd för att de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) eller riskerar att bli eller har blivit gifta mot sin vilja.
Genom att arbeta målinriktat och med vetenskapligt beprövade och utvärderade metoder hålls en hög kvalitet i verksamheten. I placeringen ingår:
- Konsulentstödd familjehem 
- Kontinuerlig handledning för familjehemmen (både individuellt och i grupp)
- Samtalsterapi
- Utredning vid behov

• KBT-Stugan i Dalarna AB • Industrigatan 8 • 78431 Borlänge • info@kbtstugan.se• Tel: 0704003028 •