logga

KBT-Stugan har tillgång till tolk dygnet runt som familjehemskonsulenten kan ta hjälp av. Det finns alltid minst en personal som har jour under kvällar, helger och nätter. Det finns även alltid ytterligare en person som har bakjour om den som har jour behöver förstärkning eller redan är upptagen i annat ärende.

I personalstyrkan ingår: Socionom, KBT-terapeut, undersköterska, familjehemskonsulenter, kvalitets- och metodutvecklare samt socialpedagog. Samtliga i personalstyrkan är vidareutbildade inom ART, BBIC och "Ett hem att växa i".
• KBT-Stugan i Dalarna AB • Industrigatan 8 • 78431 Borlänge • info@kbtstugan.se• Tel: 0704003028 •